Proje Ekibi

BİLİM KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin TOKER-Koordinatör-TED Üniversitesi  

Prof. Dr. Esra Bukova GÜZEL-Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Işıkhan UĞUREL-Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Sibel BALCI-TED Üniversitesi  

Doç. Dr. Çiğdem HASER-Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Elif Yetkin ÖZDEMİR-Hacettepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sibel AKIN-TED Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi Meriç ÖZGELDİ-Mersin Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Aytuğ Özaltun ÇELİK-Pamukkale Üniversitesi

 

DÜZENLEME KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin TOKER-Koordinatör-TED Üniversitesi  

Prof. Dr. Esra Bukova GÜZEL-Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Çiğdem HASER-Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Elif Yetkin ÖZDEMİR-Hacettepe Üniversitesi

 

Yardımcı Personel: Arş. Gör. Gizem GÜZELLER